ONLINE ANKET

Online metodoloji, diğer metotlarla karşılaştırıldığında hem esneklik, hem hız, hem de maliyet tasarrufu sağlar. Eş zamanlı olarak daha fazla ve daha yaygın büyük örneklem ile tüketiciye ulaşma imkanı sunar. “Temiz Okuma” ile katılımcılar çevresel faktörlerden etkilenmeden objektif cevap verirler.

Online Anket

Birbirini tekrar eden sıkıcı ve durağan soru kalıpları yerine, daha eğlenceli ve ilgi çekici bir yaklaşım olan "Oyunlaştırma" kurgusu sayesinde, katılımcıların sıkılmadan ve ilgisini yitirmeden veri toplanmasına yardımcı olur.

Bilgi toplama şablonları, eskisi gibi bir kalıba bağlı olmadığından, her türlü kurgu ve değişik sorgulama imkanlarına fırsat tanırlar.

Bir metnin sonucunda, bir film seyrederek, bir kurguya dahil olup bilinmezi çözecek parçaları toplayarak bilgi almak ve daha fazlası mümkün olabilmektedir.