ONLINE ETNOGRAFİ

İnsanların ne zaman, nerede, neyi, nasıl yaptıklarını gözlemlemek; onları daha yakından tanımak, izlemek, dinlemek ve kontrollü bir araştırma ortamını sağlamak için kullanılan online etnografi modeli, özellikle ev ortamlarına yerleştirilen kameralar ile gerçekleştirilerek, yaşam biçimleri, inanç, tutum ve motivasyonları yakından gözlemlemeye yardımcı olur.

Online Etnografi

Online Etnografik Araştırmalarının Avantajları:

  • Belirli bir hedef kitleyi veya sosyal çevreyi anlamak,
  • Tüm araştırmaların aynı sonuçları verdiği noktada, taze bir bakış açısı yakalamak,
  • Yerleşik davranış kalıpları arasındaki fırsatları görebilmek,
  • Proaktif strateji geliştirme çalışmalarında tüketicinin sadece ne istediği değil, ne isteyeceği hakkında da bilgi edinmek,
  • Tüketicinin yeni ortaya çıkan ve henüz karşılanmamış ihtiyaçlarını belirlemek.

Bu yöntem özellikle aşağıdaki sorulara cevap verir:

  • Benim tüketicim kim? (yaşam tarzı, değer yargıları, sosyal ilişkileri, günlük hayatı, vs.)
  • Tüketici ürünümü nasıl kullanıyor? (yeni, alışılmadık kullanım alanlarının belirlenmesi)
  • İşlevselliğinin dışında tüketiciye sağladığı duygusal/sosyal fayda nedir?
  • Etnografik araştırmalarda katılımcı gözlem, dolaylı mülakat ve derinlemesine mülakat gibi farklı araştırma teknikleri kullanıldığından tüketicinin "ne söylediğini", "ne yaptığını" ve "ne kullandığını" duyma ve izleme imkanı sağlar.

Bu yöntem, araştırmanın amacına, zaman ve bütçe sınırlamalarına göre araştırma modelleri geliştirmeye çok uygundur. Bu çalışmalar değişen sürelerle, belirlenen zaman dilimleri içerisinde tüketicilerin evlerinde, iş yerlerinde, restoran, kafe ve benzeri gibi farklı mekanlarda gerçekleştirilir.