eLoupe

Doğru insan kaynakları stratejisi belirlemede, çalışan memnuniyetinin etkisi gün geçtikçe önem kazanıyor. Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight olarak çalışan memnuniyetini ölçme ve değerlendirmede hem İK’cılara doğrudan fayda oluşturan hem de çalışanların eğlenceli bir formatta memnuniyet anketi doldurmalarını sağlayarak hızlı ve etkin şekilde hazırlanan iç müşteri araştırmalarına imza atıyoruz.

eLoupe araştırma çözümümüzün amacı, daha mutlu çalışanlardan oluşan bir şirket oluşturmak için gereken verileri sağlamak. Her şirket çalışanını belli periyotlarda, çeşitli performans değerlendirme modelleri aracılığı ile değerlendirir. Ancak çalışanların da şirketlerini, yöneticilerini benzer şekilde değerlendirme fırsatı tanınmalıdır. Profesyonel, tarafsız ve konusunda uzman araştırma şirketleri tarafından yapılan çalışan memnuniyeti araştırmaları bu anlamda büyük bir fırsat yaratır.

İnsan kaynağı yönetimi sürecinde doğru insanı seçmek ve doğru departmana yerleştirmek kadar, bu kişinin çalışmasının sürekliliğini, şirkete bağlılığını sağlamak da oldukça önemlidir. Bir çalışanın şirkete bağlılığını sağlamak, onu memnun etmek etrafındaki kişiler üzerinde de olumlu bir etki yaratmasına imkân tanımak anlamına gelir. Öte yandan bir kişinin çalıştığı ortamdan, yönetimden memnuniyetsiz olması, yaptığı işi etkilediği gibi ekip arkadaşlarının motivasyonunu da düşürerek daha fazla kitlenin memnuniyetsiz çalışmasına neden olur. Bu nedenle bir kurumun çalışanlarının memnuniyetini takip etmesi ve memnun olunmayan konularda iyileştirme yoluna gitmesi insan kaynakları stratejilerinin merkezinde olmalıdır.

Bugün pek çok kurum yılda en az 1 kez bu tip araştırmalar yaptırarak çalışanlarının kendilerinden duydukları memnuniyet düzeyini takip ediyor, zaman içinde yaptıkları iyileştirme çalışmalarının geri dönüşünü sürekli izliyor. Geleneksel yöntemlerle, anket dağıtıp toplayarak yapılan bu tip araştırmaları online anket gönderimi yöntemi ile gerçekleştiriyoruz. Bu sayede katılımcılar, daha interaktif olarak değerlendirme yapabilecekleri, çalışan memnuniyeti anketlerini daha görsel ve eğlenceli hale getiren bir yaklaşımla fikirlerini paylaşabiliyorlar. Konusunda uzman IT ekibimizin sağladığı teknolojik destek ile yüzde 100 veri güvenliği sağlayarak, firmalara özel dizayn edilmiş anket tasarımlarımız ile çalışan memnuniyeti anketlerine katılımı daha keyifli hale getiriyoruz.