İletişim ve Reklam Araştırmaları

İletişim ve Reklam Araştırmaları


Stratejik iletişim materyallerinin, hedeflenen kitleye bağlanan etkili bir yaratıcı konsept temelinde geliştirilmesine yardımcı olur. Konsept testi, ekiplerin büyük fikirleri yan yana değerlendirmesine ve alternatif konseptler arasından seçim yapmasına olanak tanır.

Fikir, Konsept ve Kavram Çalışmaları
Pre / Post Reklam Testleri
DORMERGE
Hibrit Araştırma Çözümleri
Ambalaj ve Paket Çalışmaları

 • Tüketici araştırmaları sayesinde iletişim materyallerinde…
  • Fikir, kavram, paket tasarımı, reklam veya mevcut ürünlere yönelik tüketici tutumunu değiştirmek için tasarlanmış herhangi bir pazarlama iletişiminin tüketici nezdinde nasıl değerlendirildiği,
  • Hedef kitle tüketiciler nezdindeki beğeni düzeyinin anlaşılmasıyla birlikte tüm güçlü ve zayıf yönlerinin keşfedilmesi,
  • Tüketicilerin hayatlarıyla ne derece ilintili olduğunun anlaşılması,
  • Verilmek istenilen mesajın tüketici zihnindeki yansımasını gözlemleyerek, mesajın anlamlı olup olmadığının keşfedilmesi,
  • Açıklığa kavuşturulması gereken kafa karıştırıcı kelimeler, ifadeler veya fikirlerin belirlenmesi
  • Hedef kitle tarafından kullanılan tercih edilen dile hitap edip etmediğinin anlaşılması
  • Vaat edilen tüm fonksiyonel ve duygusal faydaların inandırıcılık konusunda değerlendirilmesi
  • Üketicileri satışa teşvik edip etmediğinin anlaşılması
  • Tercih edilen görsel dünyayı temsil etme gücü
  • Yeni fikirlerin ortaya çıkartılması ve ana fikrin geliştirilmesi sonucunda…
 • Hangi iletişim materyalinin en çok yankı uyandırdığını ve en önemlisi nedenini daha iyi anlamanızı sağlayacak bilgileri toplamak için çok çeşitli teknikler kullanarak geri bildirim almanıza ve en iyi çalışan fikirleri belirlemenize yardımcı oluyoruz.