IVR

Interactive Voice Response sözcüklerinin kısaltması olan IVR, Etkileşimli Sesli Yanıt Sistemi olarak hayatımıza girmiştir. IVR’ın en temel özelliği, çağrı süresince hiçbir aracı kullanmadan, 7 gün 24 saat hizmet vermesidir.

Otomatik çağrı karşılayan (Inbound) veya otomatik çağrı başlatan (Outbound) IVR kullanılarak gerçekleştirilen veri toplama işleminde, görüşülmesi istenilen kişilerin bilgileri sisteme otomatik olarak yüklenerek, tanımlanan farklı senaryoların belli kriterlere göre çalıştırılması ve kullanıcı ile sıcağı sıcağına anket yapılabilir. Bu yöntem perakende, satış ve hizmet sektörlerinde kolaylıkla uygulanabilmekte ve verilen hizmet veya satılan ürün hakkında memnuniyet sorgulanması çok kolay işlenebilmektedir.

Bu çözümde operatör ihtiyacı bulunmaz - ve bu sayede on binlerce kişilik bir arama, çok kısa bir sürede, tek kişi tarafından planlanabilir ve sonuçlarına daha hızlı ulaşılabilir. Aramalar merkezi bir yapıdan kontrol edilip, hata kontrolleri ve mesaj kişiselleştirmeleri de mümkün olabilmektedir.

IVR araştırmalarının avantajları:

  • Kolay yönetilebilir
  • Kolay düzenlenebilir
  • Kolay raporlanabilir
  • Hızlı kurgulanır
  • Hızlı adapte olabilir
  • Hızlı sonuç alınır

IVR üzerinde yer alan kontrol noktaları ile hot alert adı verilen sorunlu durumların tespiti otomatik olarak yapılabilmekte ve oluşabilecek memnuniyetsizlikler veya uç değerler alarm üreterek daha etkin bir şekilde aksiyon alınması sağlanabilmektedir.

Kota kontrollü ve sonuç kontrollü IVR tasarımı sayesinde, planlanan aramaların zamanında ve gerektiği kadar yapılması garanti altına alınır. Sistem kurgusunun tanımlanan kotalar ve özel saat tanımlamaları ile çalıştırılması sonucunda, verilen listedeki kullanıcıların gereksiz yere rahatsız edilmeleri de engellenir.

Aynı şekilde ulaşılamayan çağrıların, tanımlı olan saat, gün ve proje bazlı limitler dahilinde aranabilmesi, gün ve dönem bazlı esnek arama saatlerinin tanımlanabilmesi sonucunda aramalardan dolayı oluşabilecek memnuniyetsizliğin oluşmaması ana hedefi oluşturmaktadır.

Toplanan veri, raporlama portalı üzerinden takip edilebilmesinin yanı sıra, proje için özel olarak tasarlanan yapılara da entegre edilerek, isteğe özel sunum ve kullanım mümkün olabilmektedir.

IVR çözümümüzde, telefon tuşlarının dışında da bilgi toplamak mümkündür. Bir veya birden fazla açık uçlu olarak tabir edilen, istediğiniz sesli mesajı bıraktığınız kısımlar kurgunun içine dahil edilerek, katılımcının kendisine ulaşılan konu hakkında geri dönüşte bulunarak, katma değer yaratması sağlanır. Açık uçlu cevap toplanma sürecinin kurguda istenilen yerde konumlanabilmesi ve çağrı sonu gerektirmemesi geliştirilmiş olan sistemin özelliklerinden biridir.

Olası saha zamanlama sorunlarının önüne geçmek için veri toplama hızı kontrol edilerek, proje değerlerine göre veri toplama hızını arttırmak veya yavaşlatmak mümkün olmaktadır. Outbound olarak düzenlenen bir kurguda, geri gelen aramalar da kurguya dahil edilebilmekte veya bilgilendirme yapılarak tekrar arama sağlanabilir.

Özetle; IVR çözümümüz ile bütçenizi zorlamayacak ve merak ettiğiniz sorulara, daha hızlı cevaplar alabileceksiniz.