Kategori Keşif, Kullanım ve Tutum Araştırmaları

Kategori Keşif, Kullanım ve Tutum Araştırmaları


Tüketiciler tarafından kullanılan bir hizmet, ürün ya da ürün kategorisi ile pazar arasındaki ilişkinin tüm yönlerini araştırarak, markaların ve ilgili kategorinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesine fırsatı verir.


 • Tüketici araştırmaları sayesinde…
  • Pazarın dinamiklerini,
  • Hedef kitlenin yaşam tarzını, medya tüketimini, tutumlarını,
  • Hedef kitlenin tüketim alışkanlıklarını,
  • Davranışın ve kullanımın markaya göre nasıl değiştiğini anlayın
  • Tüketime dair tüm motivasyonları ve bariyerleri,
  • Tüketicilerin deneyim ve satın alım yolculuklarının farklı aşamalarını
  • Marka bağlılığını ve onu neyin yönlendirdiğini,
  • Kategoride satın alıma teşvik eden tercih kriterlerini,
  • Tercih edilen ve ya satın alınan markaların güçlü ve zayıf yönlerini,
  • Rakiplere karşı marka değerlendirmesi
  • İhtiyaçlar ve performans (fırsatlar) arasındaki boşlukları belirlemenize yardımcı oluruz.