Kategori Keşif, Kullanım ve Tutum Araştırmaları

Kategori Keşif, Kullanım ve Tutum Araştırmaları

Tüketiciler tarafından kullanılan bir hizmet, ürün ya da ürün kategorisi ile pazar arasındaki ilişkinin tüm yönlerini araştırarak, markaların ve ilgili kategorinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesine fırsatı verir.

Tüketici araştırmaları sayesinde kategori keşfinize ışık tutuyoruz...

  • Pazarın dinamikleri
  • Hedef kitlenin yaşam tarzını, medya tüketimini, tutumları
  • Hedef kitlenin tüketim alışkanlıkları
  • Davranışın ve kullanımın markaya göre nasıl değiştiği
  • Tüketime dair tüm motivasyon ve bariyerleri
  • Tüketicilerin deneyim ve satın alım yolculuklarının farklı aşamaları
  • Marka bağlılığı ve onu neyin yönlendirdiği
  • Kategoride satın alıma teşvik eden tercih kriterleri
  • Tercih edilen ve ya satın alınan markaların güçlü ve zayıf yönleri
  • Rakiplere karşı marka değerlendirmesi