Üyeliklerimiz

1988 yılında sektörün öncülerinden Nezih Neyzi tarafından kurulan ve Türkiye’deki araştırma sektörünün kalbi olan TÜAD, sektörde bulunan ulusal ve uluslararası birçok araştırma firmasının ekonomik ve sosyal alandaki çalışmalarını, çeşitli proje ve eğitimlerle destekleyerek sektörü, araştırmaya ihtiyaç duyan müşterileri, bu ihtiyacı karşılayan araştırma firmaların toplumun gözünde saygın ve kurumsal bir yapıya bürünmesini sağlamaktadır.

Türkiye’deki ulusal ve uluslararası firmaların temelde ihtiyaç duyduğu standartları, çalışma koşullarını ve bilgi sağlama kalitesini hem sektör hem de müşteri adına takip eder ve her gün değişen dünya dinamiklerinin ritmine uygun çalışmalarda bulunur.

Tüm faaliyetlerinde araştırma sektörünün ve diğer tüm sektörlerin öncü kuruluşları ile işbirliği içerisinde olan TÜAD, bu nedenle geniş bir erişim alanına sahip olarak, özel sektörün iç ilişkilerinde de sinerji oluşturan bir organizasyon niteliğindedir.