AVANTAJLAR

Web tabanlı yapılan araştırmaların, eski alışılan araştırma modelleri ile karşılaştırıldığında, birden fazla etmen üstünde tasarruf imkanı doğurması en önemli özelliğidir. Burada bahsi geçen tasarruf sadece araştırmayı yapan kişi veya kurumlara değil, aynı zamanda araştırmaya katılan ve değerli fikirlerini paylaşan katılımcıların tarafında da söz konusu olmaktadır.

Bu şekilde, boşa geçen zaman veya vakit ayıramama algısından uzaklaşılarak daha verimli bilgi toplanması mümkün olabilmektedir. Araştırmaların saha sürecinde, kullanılacak soru formlarının çoğaltılması, tanımlı olan kotalara göre ayrılması ve sahaya ulaştırılması, sahada verilerin toplanması, toplanan verilerin bir sisteme girilmesi kısımları, online araştırma modelinde bulunmamaktadır. Bu süreçlerin otomatik olarak işlemesi ve katılımcılar tarafından sürdürülmesi araştırmada yer alan taraflar için de hem para, hem de zaman kazancı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Katılımcıların görüşleri, birinci elden, eksiksiz ve doğru olarak toplanabilmektedir. Aynı şekilde görüşlerini almak için ulaşılacak kişilerin bu konu ile ilgili olarak kendilerine uygun olduğu bir vakitte cevaplaması ve bazı soruların sorulma anında yanlış anlama veya anlaşılmaların oluşmasının da önüne geçilmektedir. Normalde belli bir süre boyunca soru yönelttiğimiz kişi, kendi başına aynı işlemi çok daha kolay bir şekilde tamamlayabilmektedir. Böylece lojistik ve diğer potansiyel risklerle uğraşmak zorunda kalmayan firmalar katılımcı kalitelerini sabit tutabilmekte, katılımcılara daha uygun ve cazip katılım hediyeleri de sunulabilmektedir.

ONLINE ARAŞTIRMA

HEDEFİMİZ

Farklı segmentlerden oluşan 1.2 milyon kullanıcıya sahip izinli veritabanı panelimiz içerisinde, gönderimleri mümkün olduğu kadar anlaşılır, katılımcıların cevaplarının bir değeri olduğu ve her fikrin önemi olduğunu göz önünde bulunduran bir mantıkla, kazançlarımızı katılımcılarımızın da paylaşımlarına bağlı bir ödüllendirme politikası ile "Türkiye'nin En Büyük Online Araştırma Şirketi" olmayı seçtik.

VERİSEL KİŞİLİK KORUMASI

Katılımcılarımızın kişisel bilgilerini özel ve gizli tutmak; bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmek ve gizliliğini sağlamak ve sürdürmek; gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak; gerekli özeni göstermeyi taahhüt ederek, verilerinizin güvenliğini, bilgilerinizin saklanmasını ve ifşa edilmemesini sağlamak, bizim ana etik kodlarımızdır.

Aynı şekilde alıcıların ya da alıcısının isteği dışında gönderilmiş toplu elektronik posta mesajları ile karşılaşılmaması için, katılımcılarımızın e-posta adreslerinin kendi kişisel bilgileri olduğunu kabul etmekte ve kendi istekleri dışında bu adreslere toplu olarak mesaj göndermeyerek de kanıtlamaktayız. Karşılıklı olarak bir güven ortamı yaratmak, öncelikli çalışma alanlarımızdan biri olduğu için, kullanıcılarımızın bu konudaki her türlü fikir, öneri ve şikayetlerini de ayrı bir ekip tarafından sürekli kontrol ederek, katılımcı memnuniyetini de en üst seviyede tutmaya çalışmaktayız.

ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ

Anketler içinde kullandığımız ödül sistemi, araştırmalarımıza katılan kişilerin istekleri göz önünde bulundurularak sürekli güncellenmekte, fikirlerini veya değerlendirmelerini bizimle paylaşan tüm katılımcılarımızın maksimum geri dönüş ve ayırdığı zamanın karşılığını alması hedeflenerek planlanmaktadır. Katılım düşüklüğüne karşı veya ankete devam etmeyen kullanıcıların paylaştıkları bilgilerin tamamlanması amacıyla, ödüllendirme sistemimiz katılımlarını zamanında yapan kişileri cezalandırmayan, ancak ilgisini kaybetme eğilimi bulunan katılımcıları da ikna etme yönünde oluşturulmuş ve güncellenmektedir.

ONLINE ARAŞTIRMA

Biz Türkiye’nin online araştırma şirketi olarak çalıştığımız şirketler ve katılımcılar için dezavantajları elimizden geldiğince azaltmaya çalışıyor, katılan tarafların tamamının kazançlarını da olası en yüksek noktada olması için hep daha ileriye bakıyoruz.

"Online araştırma"ya fırsat verme sırası sizde...