Avantajlar

Web tabanlı yapılan araştırmaların, eski alışılan araştırma modelleri ile karşılaştırıldığında, birden fazla etmen üstünde tasarruf imkanı doğurması en önemli özelliğidir. Burada bahsi geçen tasarruf sadece araştırmayı yapan kişi veya kurumlara değil, aynı zamanda araştırmaya katılan ve değerli fikirlerini paylaşan katılımcıların tarafında da söz konusu olmaktadır.

Bu şekilde, boşa geçen zaman veya vakit ayıramama algısından uzaklaşılarak daha verimli bilgi toplanması mümkün olabilmektedir. Araştırmaların saha sürecinde, kullanılacak soru formlarının çoğaltılması, tanımlı olan kotalara göre ayrılması ve sahaya ulaştırılması, sahada verilerin toplanması, toplanan verilerin bir sisteme girilmesi kısımları, online araştırma modelinde bulunmamaktadır. Bu süreçlerin otomatik olarak işlemesi ve katılımcılar tarafından sürdürülmesi araştırmada yer alan taraflar için de hem para, hem de zaman kazancı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Katılımcıların görüşleri, birinci elden, eksiksiz ve doğru olarak toplanabilmektedir. Aynı şekilde görüşlerini almak için ulaşılacak kişilerin bu konu ile ilgili olarak kendilerine uygun olduğu bir vakitte cevaplaması ve bazı soruların sorulma anında yanlış anlama veya anlaşılmaların oluşmasının da önüne geçilmektedir. Normalde belli bir süre boyunca soru yönelttiğimiz kişi, kendi başına aynı işlemi çok daha kolay bir şekilde tamamlayabilmektedir. Böylece lojistik ve diğer potansiyel risklerle uğraşmak zorunda kalmayan firmalar katılımcı kalitelerini sabit tutabilmekte, katılımcılara daha uygun ve cazip katılım hediyeleri de sunulabilmektedir.