DORCOMMS

Tüketiciler her gün binlerce reklam mesajıyla karşı karşıyadır. Reklamın çalıştığı bir gerçektir - ancak hangi kriterlerde nasıl çalıştığı reklamın ve markanın başarısı için çok önemlidir. Bu nedenle reklamın ikna edici olabilmesi için mümkün olan en iyi şekilde uyarlanması gerekmektedir. Burada (reklam ögelerinin algılanması ve etkisi hakkında bilgi ve tüketici içgörüsü kazanmak çok daha önemlidir.

-Reklam ve iletişim materyalleriniz nasıl ve ne kadar güçlü çalışıyor?

- Rekabetten başarılı bir şekilde farklılaşıyor mu?

- Doğru Hedef kitleye ulaşıyor mu?

-İletişiminiz markanıza fayda sağlıyor mu?

Bu ve benzeri temel sorularınıza yanıt verebilmek için, bilimsel olarak kanıtlanmış, başarılı ölçüm ve araştırma çözümleri sunuyoruz.

  • Pre/Post DORComms: Reklamın  ne derecede etkin ve başarılı olduğunu, reklam yayınlandıktan sonra veya yayınladığı süre boyunca ölçümlemek.
  • DORMerge: Kalitatif ve kantitatif araştırma çözümlerini bir arada sunduğumuz ve aynı günde sonuç alabildiğiniz model.
  • Fikir, Konsept ve Kavram Çalışmaları: Kalitatif ve kantitatif olarak iletişim materyallerinin performansı ölçümlemek.