Çalışan Memnuniyeti

Çalışan memnuniyeti

Mutlu çalışanların daha bağlı, bağlı çalışanların da daha verimli olduğu göstergelerden yola çıkarak günümüzün zorlu rekabet ortamında kurumların başarısında en ayırt edici kaynak olan çalışanların mutluluğunu geliştirmek kurumlar için kaçınılmaz ve devamlı olması gereken bir süreçtir. Bu yaklaşımdan yola çıkarak çalışan memnuniyet araştırmalarında ana amaç çalışanların iş hayatındaki memnuniyet ve bağlılık düzeylerini ölçmek, doğru aksiyon planlarıyla çalışma hayatını düzenlemek, iyileştirmeye yönelik faaliyet ve iletişim planları oluşturmak için firmalara  veri sağlamaktır.

Müşteri memnuniyeti

Rekabet olgusunun piyasalarda  giderek daha da belirginleştiğini göz önünde bulundurularak   müşteriyi işletmenin odak noktasına yerleştirerek müşteri memnuniyeti araştırmalaı ile müşteriye değer sağlanması hedeflenmektedir. Müşteri memnuniyeti çalışmaları; kurumlara müşterileriyle zaman içerisinde ürün ya da hizmetine karşı oluşabilecek eleştirileri ya da  beğenileri ifade etme imkanı sunarak iletişimlerini daha doğru yürütme imkanı sunar.