T-Marker

T-Marker, yeni geliştirilen ürün fikirlerinin, yazılı reklam malzemelerinin, tasarım, paket ve internet sitelerinin görünüm, kullanım ve algılanma testlerinin, geniş kitlelerle paylaşmadan önce, hızlı ve etkili bir şekilde analiz edilmesine olanak sağlar.

Sunulan Özellikler

  • Tespit edilen kullanıcı deneyimlerini tekil veya grupsal olarak incelenebilir.
  • Farklı hedef kitleleri ortak veya farklılaşan testlerle takip etmek mümkündür.
  • Analiz sonucu diğer toplanan bilgiler ile birleştirilerek bireysel veya toplu algı üzerine olan etkileri analiz edilebilmektedir.

Kullanıma örnek kurgu olarak; tüketiciler ürün/hizmet hakkında verilen metin içerisinde yer alan kelimelerden en çok beğendikleri ve kendilerine hitap eden kısmın altını çizerek belirtecektir.

T-Marker analizi ile reklamda olmazsa olmaz ve söylenmesi gereken marka mesajı belirlenecektir.

T-Marker analizi, sorgulanan unsurların tüketiciler tarafından ne şekilde algılandığının tespitini çeşitli araçlar ile ekranda işaretlenmesini sağlayarak gerçekleştirir.