Kişisel Verilerin Korunması

Katılımcılarımızın kişisel bilgilerini özel ve gizli tutmak; bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmek ve gizliliğini sağlamak ve sürdürmek; gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak; gerekli özeni göstermeyi taahhüt ederek, verilerinizin güvenliğini, bilgilerinizin saklanmasını ve ifşa edilmemesini sağlamak, bizim ana etik kodlarımızdır.

Aynı şekilde alıcıların ya da alıcısının isteği dışında gönderilmiş toplu elektronik posta mesajları ile karşılaşılmaması için, katılımcılarımızın e-posta adreslerinin kendi kişisel bilgileri olduğunu kabul etmekte ve kendi istekleri dışında bu adreslere toplu olarak mesaj göndermeyerek de kanıtlamaktayız. Karşılıklı olarak bir güven ortamı yaratmak, öncelikli çalışma alanlarımızdan biri olduğu için, kullanıcılarımızın bu konudaki her türlü fikir, öneri ve şikayetlerini de ayrı bir ekip tarafından sürekli kontrol ederek, katılımcı memnuniyetini de en üst seviyede tutmaya çalışmaktayız.